AÇIK RIZA FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş. tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Aşağıda yer alan işaretlediğim durumlarda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:


 • Sağlık bilgilerimin/raporlarımın tarafıma sigorta yapılması, işyeri hekimliği ve İSG uzmanlarının faaliyetlerinin icrası, acil durum planlaması yapılması, sağlık açısından işe uygunluğumun değerlendirilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin yapılması, portör muayenesi sonucunun belirtilmesi amacıyla işlenmesine ve ilgili gerçek/tüzel kişiler ile yetkili resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Engel durum bilgilerimin yasalar gereğince insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve ilgili gerçek/tüzel kişiler ile yetkili resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Tarafıma ve yakınlarıma özel sağlık sigortası dâhil olmak üzere sigorta yapılması süreçlerinde sigorta mevzuatına tabi olarak tarafımın ve yakınlarımın genel ve özel kişisel verilerinin işlenmesine ve sigorta şirketlerine aktarılmasına,
 • Maaş bordrolarının hazırlanması ve maaş ödemeleri süresince sağlık ve engel durum verilerimin FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.tarafından işlenmesine ve çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • Kargo gönderimi, alımı ve takibi yapabilmek için iletişim bilgilerimin işlenmesine,
 • Dernek/Sendika/Vakıf üyelik bilgilerimin işlenmesine,
 • Kimlik ve türevi resmi belge ve kayıtlarda yer alan din bilgilerimin işlenmesine,
 • Eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü ile sınırlı olmaksızın işe kabul sırasında çalışanın özenle seçilmesi çerçevesinde hakkımda güvenlik soruşturması yapılmasına, varsa mahkûmiyet bilgilerimin de yer aldığı adli sicil kaydı ve diğer kayıtlarımın işlenmesine,
 • İş faaliyetlerimi yürütmek amacıyla tarafıma tahsis edilen bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. diğer elektronik cihazlarda kullanım bilgilerimin, e-posta trafiğinin, e-posta içeriğinin, internet kullanım detaylarımın izlenmesine ve gerektiğinde kontrol edilmesine ve çıktı alınmasına,
 • Özel günlerde hediye temini, tarafıma sosyal yardım yapılması ve/veya ödül verilmesi, FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin bana sağlayacağı birtakım fırsatlardan istifade etmek, tebrik/taziye gibi amaçlarla tarafıma mesaj atılması ve tarafımın ziyaret edilmesi amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere (gerçek/tüzel kişilere) aktarılmasına,
 • Taziye amacıyla tarafıma mesaj atılmasına, tarafıma yemek gönderilmesine, bilgilerimin ve yakınlarıma dair bilgilerin FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş. çalışanlarına duyurulmasına,
 • Çocuklarıma eğitim/burs yardımı yapılması için çocuklarımın kimlik ve eğitim bilgilerinin işlenmesine,
 • FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler, zorunlu olmayan kariyer eğitimleri, toplantılar gibi etkinliklerde personel katılımının tespiti, etkinliklerden yararlanacak personelin belirlenmesi amaçlarıyla işlenmesine,
 • Fotoğrafımın ve çalışma süresince temin edilen tarafıma ilişkin diğer görsel kayıtların FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin sunduğu hizmetlerin tanıtımı ve FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin kamuoyuna tanıtılması amacıyla FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin internet sitesinde işlenmesine,
 • FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş. faaliyetleri doğrultusunda fotoğrafımın ve çalışma süresince temin edilen tarafıma ilişkin diğer görsel kayıtların bültenlerde vb. basın yayın araçlarıyla yayınlanmak üzere işlenmesine,
 • FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’ye ait sosyal medya hesaplarında kişisel verilerimin işlenmesine,
 • Personel kimlik kartı temini ve şirket içi dijital uygulamalarda bilgilerimin yer alması amaçlarıyla fotoğrafımın işlenmesine,
 • İşyeri mesai takibimin ve giriş-çıkış kontrollerimin sağlanması amacıyla parmak izi, yüz ve retina verilerimin işlenmesine,
 • Yüksek güvenlik gerektiren yerleşke/bölüm/oda girişlerinde parmak izi, yüz ve retina verilerimin işlenmesine,
 • FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlerin pazarlaması, tanıtımı ve kampanyaların bildirilmesi amacıyla tarafıma mesaj ve e-posta gönderilmesine, telefon ve diğer iletişim vasıtalarıyla yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurulmasına, bu amaçla FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş. ile anlaşmalı olan gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına,
 • İşveren tarafından yurtiçi/yurtdışı görevlendirmeler doğrultusunda seyahat ve konaklama amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine, seyahat ve konaklama firmalarına ve vize/pasaport işlemleri için resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Bilgi işlem faaliyetlerinde FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinde FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • Mali yükümlülüklerin ifası ve mali denetim süreçlerinde FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm firmalarına aktarılmasına,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesinde FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm firmalarına aktarılmasına,
 • Bulut hizmetleri kapsamında kişisel verilerimin bulut hizmeti veren yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla elektronik ortamda FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.’ye ilettiğim tüm kişisel verilerimin, FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.bünyesinde kullanılan EBYS, SAP ve benzeri programların sağlayıcılarına, gerek bulut teknolojisi gerekse diğer dijital teknikler kullanılarak bu sektörde faaliyet gösteren ve/veya hizmet alınan gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına.

İşbu form 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası işverene, diğer nüshası çalışana teslim edilmiştir.

Ücretsiz Keşif

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi, ihtiyacınıza uygun olarak en doğru çözüme yönlendirecektir.

Ücretsiz Keşif Formu