Merkezi sistemler, kullanım yerine göre yer tipi, duvar tipi, teknolojisine göre yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak ayrılırlar . Popülaritesi son 10 yılda ciddi anlamda artan yoğuşmalı sistemler, yanma sonucu oluşan atık gazların içerisinde bulunan su buharının enerjisini, özel dizayn edilen ısı eşanjörü vasıtası ile kapalı devre suyuna aktararak verimliliğin artmasını sağlarlar .

Kaskad sistemler ise, yüksek ihtiyaçlara cevap verebilmek için birden fazla kazanın paralel çalıştırılması ile oluşturulmuş sistemlerdir. Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskad sistemler, yatırım maliyeti ve uzun vadeli yakıt tüketimi açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler ve günümüzde en çok tercih edilen sistemler arasında yerini almaktadır.

Şimdi sözleşme avantajlarını kullanın ve


Daha AZ ALAN Daha VERİMLİ ISINMA

Merkezi Sistemler Merkezi ısıtma sistemleri ise kazanlar, brülörler, boylerler, genleşme tankları, otomatik kontrol tertibatı ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karışım ve balans vanaları, bacalar gibi komponentlerden oluşurlar.

Çelik Kazanlar
  • Kazan gövdesi genelde tek parçalı üretilmekle beraber, parçalı üretim / yerinde birleştirme de mümkün olabilmektedir. Burada üretici firmanın kalite kontrol süreçleri ve garanti şartları önem arz etmektedir.
  • Kazanın büyük su hacmi ve geniş su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç sirkülasyon sağlanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Aynı nedenle, brülör şalt sayısı ve buna bağlı olarak brülör devreye girerken atmosfere verilen zararlı gaz miktarlarının toplamı daha az olduğundan çevreyi korurlar.
  • Çelik malzeme ısıl gerilmelere karşı daha dayanıklıdır.
  • Çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğü az olduğundan, kazanların duman gazı ve su taraflarındaki iç dirençleri düşüktür. Minimum su debisi şartı yoktur.
  • Çelik malzemenin ısıl ataleti az olduğundan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. Çelik kazanlar, işletme parametrelerinde yapılan değişikliklere hızlı cevap verebildiklerinden otomasyona daha uygundurlar.
  • Her kapasite için optimize edilmiş farklı yanma odası geometrisi dizaynı brülör ayarını ve alevin yanma odasına uyumunu kolaylaştırır.
  • Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 20 MW yanma ısı gücüne sahip çelik kazanlar üretilmektedir.

Döküm Kazanlar
  • Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde taşınarak kazan dairesinde monte edilebilirler. Bu nedenle, dar girişleri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler.
  • Aynı seri kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür.
  • Korozyona karşı dayanıklıdırlar.

Daha Detaylı Bilgi İçin KazanKaskad.com Adresini Ziyaret Edebiliriniz.

Ücretsiz Keşif

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi, ihtiyacınıza uygun olarak en doğru çözüme yönlendirecektir.

Ücretsiz Keşif Formu