Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

BOTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

BOTAŞ hali hazırda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

  1. Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı İşletmeciliği
  2. LNG Terminali İşletmeciliği
  3. Liman Hizmetleri
  4. Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Kompresör İstasyonları İle İlgili Projelendirme, Mühendislik, Arazi Etüt, Kamulaştırma ve Yapım İşleri
  5. Doğal Gaz ve LNG Ticareti
  6. Doğal Gaz ve LNG Depolama Faaliyetleri
  7. Uluslararası Doğal Gaz ve Petrol Taşıma Projeleri


EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.


GAZ-BİR

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Türkiye genelinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan doğal gaz dağıtım şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Unvanında yer alan “Türkiye” ibaresi ile GAZBİR 2004 yılından bu yana kamu yararına çalışan dernek statüsünde çalışmalarını sürdürmektedir. GAZBİR üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haizdir.

GAZBİR ülkemizin ilerlemesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere doğal gaz piyasasının gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra, ana faaliyet konusu olarak şehir içi doğal gaz dağıtım sektöründe meydana gelen gelişmeleri takip etmek, dağıtım şirketleri arasında koordinasyonu sağlamak, doğal gaz kullanıcılarının hizmet kalitesini artırıcı tedbirlerin alınması amacıyla kamu ve özel sektör nezdinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin iktisadi işletmesi ve Teknik Merkezi olarak; GAZMER Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd.Şti.” doğal gaz ve diğer tüm enerji sektöründe ihtiyaç duyulan eğitim, araştırma-geliştirme, laboratuvar ve ortak teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla MYK ve TÜRKAK akredite kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, Avrupa ve dünya çapında doğal gaz alanından faaliyet gösteren IGU-International Gas Union (Uluslararası Gaz Birliği) ve TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi bir kuruluştur.