ERP Nedir

ERP (Energy-related Products)’ın anlamı enerji ilişkili ürünler demektir. Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Ecodesign Yönetmeliği kapsamında 2005 ve 2006 yıllarında Eup ( Energy using Products) olarak yanınlanan yönetmelik, 2009 yılı itibariyle ErP ismi altında güncellemiştir.

Erp kapsamı

ErP yönetmeliği, 400 kW ve 2000 litre hacime sahip cihazlara kadar sıcak su ve ısıtma sağlayan cihazları kapsamaktadır. Şartlar getirilen konular;

Minimum düzeyde sezonsal ısıtma verimi

Minimum düzeyde sıcak kullanım suyu enerji verimi

Isı pompaları için izin verilen max. NOx emisyonu

Cihaz üzerinde ürün bilgilerinin yazılması


Türkiye de ErP

ErP yönetmeliğinin Lot 1 ve lot 2 tebliğleri 21.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle standart kombilerin üretimi sonlandırılmıştır ve enerji etiketi zorunluluğu getirilmiştir.

Lot1 : Isıtma Cihazları ( Mahal ve kombine ısıtıcılar) Kazan, kombi, Isı pompası vs.  ( Yer tipi kazanlar da bu kapsama dahildir. Katı yakıt ile çalışanlar kazanlar ErP kapsamı dışındadır. Erp’de tanımlanan mahal ısıtıcısı kapsamı “ sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli” şeklindedir.)

Lot2 : Su Isıtıcıları ( Su Isıtıcıları ve Boylerler) Şofben, Termosifon, Boyler, Güneş Enerjisi Sistemleri Vb.

Lot11 : Ürünlere Entegre ve Bağımsız Sirkülasyon Pompaları

Erp Yönetmeliği ile Neler Kazanacağız

Erp Yasanın ülkemizde uygulanması ile beraber 2 büyük yenilik gelecektir. Bunlar ekodizayn yönetmeliği ve Enerji etiketleme yönetmeliği;

Ekodizayn yönetmeliği ile

Ürünlerin tasarımı, verimlilik ve emilsiyon değerlerini kapsıyor, verimliliği düşük cihazların üretimi duruyor.  Bu cihazların üretiminin durması sebebi atık gazlarının çevreye olan etkisinin çok yüksek olmasıdır.

Sera gazları, dünya yüzeyinden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmının atmosferin dışına çıkmasını engelleyerek dünyanın daha fazla ısınmasına yol açarlar. Bu sera etkisiyle bizim yakıcı cihazların bağlantısı NOx gazlarıdır. Doğalgaz yakıldıktan sonra oluşan NOx değerlerinin bir sınıfı vardır. Bu sınıf Erp düzenlenmesi ile belirli bir seviyeye inmiştir.

 Sera Gazının Dünyaya Etkisi      

NOx Sınıfları


Ekodizayn Yönetimi ile Gelen Yeni Sınıf


Enerji Etiketi Modeli

Ürün Etiketi: Ürün etiketleri ürünlerin paket içerisinden çıkan etikettir.

Sistem Etiketi: Ürün etiketine ek olarak; ürün kombinasyonları için enerji verimlilik sınıfları hakkında bilgi sağlar. Isıtma tesisatında birden fazla komponent -Isıtıcı, Boyler, Oda Kumandası vb.- kullanılması durumunda, oluşturulan sistem, bir sistem etiketine sahip olur. Örneğin Kombi + Oda Kumandası veya Kazan + Boyler gibi... Sistem etiketi G’denA+++’ya kadar tüm enerji sınıflarını içerir.Verim %98- 125: A+ sınıf  

Verim %90- 98: A sınıf  

Verim %82-90: B sınıf

Ses gücü ölçümüne göre ses seviyesi


  L, XL, gibi yükleme sınıflarına göre
 musluk hattı verimi
80/60 ısıtma rejimine göre kW dğeri